Alg. LedenVergadering - 15 December 2017

Op vrijdag 15 december hebben we de jaarlijkse Algemene ledenvergadering van onze club gehouden in het clubhuis in Dirksland. Het aantal aanwezige leden viel wat tegen, totaal 18 leden vonden het belangrijk en ook gezellig om hier naar toe te komen. De voorzitter, Emile, opent de vergadering en geeft een terugblik op de activiteiten van afgelopen jaar. Veel van de aanwezige leden waren ook de vaste deelnemers van deze evenementen, wat aangeeft dat zij ook betrokken zijn met het wel en wee van club Carwei. Opgemerkt wordt dat er afgelopen jaar zijn weinig (thema) activiteiten in het clubhuis geweest, waar we volgend jaar verandering in gaan brengen.

De maandelijkse terugkeer van de Cars and Coffee in de theetuin de Bongerd werd als positief ervaren. Dit evenement is leuk bezocht en toegankelijk voor niet-leden wat soms ook mooie en leuke auto's trok. Het zou leuk zijn als we volgend jaar wat meer, (binnen Club Carwei minder actieve) leden zouden kunnen verwelkomen.

Het ledenaantal is toch weer gegroeid (+3)

Ook het jaarlijkse ritueel van de financiën van het afgelopen jaar werden weer doorgenomen Er is een overschot, maar dat is sparen voor een toekomstig groter evenement. De contributie blijft ook voor 2018 gelijk.

Na het opbrengen hoe we verjonging in de club kunnen krijgen ontstond er een leuke discussie. Opgemerkt werd dat er tijdens de vergadering, op de secretaris na, niet één smartphone in de handen van de aanwezigen te zien was, hetgeen bij de huidige (jongere) generatie een uitzondering is.

Uiteraard werd er na de afsluiting, onder het genot van een drankje, weer druk over belevenissen met auto's en andere leuke onderwerpen gepraat.

Ach, foto's van een vergadering…. hmm.

AWZ