Algemene ledenvergadering 14-december-2018

Op vrijdagavond 14 december hebben we de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehad. Er waren 24 leden op afgekomen, wat geen meerderheid van het totaal aantal leden was. Op de agenda stonden behalve de gangbare onderwerpen zoals de terugblik op het afgelopen jaar met zijn hoogtepunten zoals de meerdaagse Ardennenrit, uiteraard ook de dieptepunten. Vooral het onverwachte overlijden van ons clublid Rein Osinga op 11 september 2018 heeft ons diep geschokt.

Verder op de agenda enkele beslissingsonderwerpen. Zo was er de beslissing over een nieuw logo voor de club. Dit gaf de vraag waarom ?? Het huidige logo is een zgn. "Brass Car" en is niet representatief voor de auto's van de clubleden. Voor zover bekend is er binnen de club slechts één lid die in zijn collectie een jaren twintig auto heeft.

De club bestaat inmiddels 37 jaar en in de tijd zijn technieken veranderd. Zo zijn de moderne auto's ten tijde van de oprichting van de club nu de klassiekers waar we graag als hobby mee bezig zijn. Ook heeft in de tijd de computer zijn intrede gedaan en communiceren wij nu via email en internet. Hierin schiet onze oude logo tekort om digitaal te kunnen bewerken en werd het tijd voor iets nieuws te verzinnen wat ook representatief is voor onze club. Na een enerverende stemming werd er nipt gekozen voor een nieuwe ontwerp. De andere onderwerpen die in aanmerking kwamen voor beslissing, zoals het partnerlidmaatschap en het huishoudelijk reglement zijn even terug op de tekentafel. Dit wordt vervolgt. Na afsluiting van de vergadering gingen we weer naar de kern van de club; lekker praten over de gemeenschappelijke hobby; Auto's !

AWZ